Tavoitteet

UTC:n tavoite pitkӓllӓ tӓhtӓimellӓ on tulla tunnetuksi asiakkaiden ja markkinoiden keskuudessa esikuvana laadusta kuljetusalalla.

UTC:n strategiset linjaukset ovat seuraavanlaiset:


Tavoitteet

Tarjota laadukas palvelu, varmistaa asiakastyytyvӓisyys ulkoisesti ja sisӓisesti


Visio

Tunnistaa yhteiskunnan viittaus tarjonnan matkustajaliikenteen palveluja ja edistää kestävää liikkuvuutta ja parantaa elämänlaatua asiakkailleen


Arvot

Saavuttaaksemme tavoitteemme ja visiomme, tyӧntekijӧidemme laadukas ja ammattitaitoinen tyӧskentelytapa on yhtiӧmme tukipilareita. Eettiset arvot, kohteliaisuus ja toisten kunnioittaminen, arvot, jotka ilmaisevat identiteettiӓmme, kuten uskollisuus ja luotettavuus ja kokemus kahdeksalta vuosikymmeneltӓ ovat UTC brӓndin tunnuslauseita.

Matkat & paketit
Linja-autot
Palvelut
Uutiset
Valokuvia & videoita
Yritysesittely
Tavoitteet
Yhteystiedot
Partner login
Ehdot
Apu